Ceremonie militară
„7 APRILIE 1881 – 7 APRILIE 2016 "

135 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT MILITAR DE ARTILERIE

 

         În data de 7 aprilie manifestările au continuat cu o impresionantă ceremonie militară în cadrul căreia s-au desfăşurat momente extrem de importante precum: alocuţiuni ale personalităţilor militare şi civile prezente, oficierea serviciului religios, momentul de înaltă încărcătură emoţională cel de dezvelire a plăcii comemorative din marmură albă cu gravura „ 7aprilie 1881 – 7 aprilie 2016, 135 de ani de la înfiinţarea Şcolii Speciale de artilerie şi Geniu ”, defilarea militară, un moment artistic al muzicii militare de garnizoană şi o expoziţie de tehnică militară din dotarea Centrului de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă”, în final s-a realizat poza de grup a evenimentului .
         La aceste activităţi au participat domnul gl.bg. Dorin Ioniţă – locţiitorul pentru operaţii şi instrucţie al şefului Statului Major al Forţelor Terestre, gl.bg.dr. Oliviu Irina – locţiitorul comandantului Diviziei 2 Infanterie „Getica”, gl.bg.dr. Adrian Stroea – comandantul Brigăzii 8 LAROM şi colonel dr. Alexandru Rizescu – comandantul Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă „General Eremia Grigorescu”, reprezentanţi ai instituţiilor publice locale, IPS dr. Laurenţiu Streza Mitropolitul Ardealului, reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ universitar din garnizoana Sibiu, comandanţi de unităţi aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, poliţiei, jandarmeriei şi altor instituţii din sistemul naţional de apărare, precum şi cadre militare în rezervă şi în retragere care şi-au desfăşurat de-a lungul timpului activitatea în centrul de instruire .

         Repere istorice ale zilei de 7 aprilie:
         La 7 aprilie, s-au împlinit 135 de ani de când, prin Înaltul Decretul nr. 998 din 7 aprilie 1881 al Regelui Carol I, se înfiinţa „Şcoala Specială de Artilerie şi Geniu” .

         În secolul al XIX-lea, mari personalităţi de stat şi militare ale vremii au înţeles rolul artileriei în luptă şi au iniţiat, măsuri ferme pentru constituirea primelor baterii, divizioane şi regimente de artilerie, au instituţionalizat învăţământul armei şi au înlesnit elaborarea de manuale şi instrucţiuni, De asemenea, s-a dispus achiziţia de tehnică modernă de provenienţă franceză, germană sau cehoslovacă, s-a înfiinţat Arsenalul, Pulberăria şi Pirotehnia armatei şi Inspectoratul Artileriei .
         Apariţia Şcolii Speciale de Artilerie şi Geniu la 7 a prilie 1881, s-a datorat necesităţii efectuării instruirii instituţionalizate a ofiţerilor artilerişti şi genişti, care până în acel moment se efectua în şcoli din Franţa, Germania, Rusia sau Belgia. Creşterea rolului şi locului artileriei în derularea cu succes a războaielor, complexitatea cunoştinţelor inginereşti şi pe linie de specialitate au arătat importanţa pregătirii artileriştilor într-o instituţie militară de învăţământ compatibilă cu cele din Europa Occidentală .
         De-a lungul timpului, şcoala a cunos­cut numeroase transformări , determinate de necesitatea adecvării la cerinţele specifice de pregătire ale acelor vremuri, inclusiv la necesităţile campaniilor militare. Acestea au generat implicit şi numeroase schimbări de denumire şi de misiune, de la formarea cadrelor de artilerie la perfecţionarea şi specializarea pregătirii acestora .
        Prima locaţie a şcolii a fost comună cu cea a Şcolii Militare de Infanterie şi Cavalerie în Bucureşti, pe Calea Griviţei nr. 28.

         Noua structură a şcolii a fost definită la 1septembrie 2008, după un amplu proces de restructurare al ultimilor ani şi poartă denumirea: Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă", instituţie care duce cu onoare şi responsabilitate mai departe, tradiţiile învăţământului de artilerie şi de a căror existenţă se leagă formarea şi specializarea multor generaţii de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri, instruirea iniţială a studenţilor, elevilor şi soldaţilor profesionişti .