SIMPOZION ŞTIINŢIFIC „1 DECEMBRIE 1918 – IDEAL DE SECOLE ŞI TRIUMF AL VOINŢEI POPORULUI ROMÂN DE A TRĂI ÎMPREUNĂ”

 
             

         Este indiscutabil faptul că cea mai importantă sărbătoare pentru un popor, cea mai apropiată conştiinţei de neam, este Ziua Naţională.
         Anul acesta, la 1 Decembrie, vom sărbători 97 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri de la 1918.
        Păstrătoare şi purtătoare a tradiţiilor şi valorilor de neam, Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă „General Eremia Grigorescu” a sărbătorit cu fast acest deosebit eveniment, conferindu-i importanţa ce i se cuvine prin organizarea simpozionului cu titlul
„1 Decembrie 1918 – ideal de secole şi triumf al voinţei poporului român de a trăi împreună”, expoziţie de carte şi fotografie împreună cu Universitatea Lucian Blaga şi Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Sibiu , activitate care a fost marcată de prezenta reprezentanţilor de marcă ai acestor instituţii precum şi a cadrelor militare în rezervă şi în retragere care au servit patria sub tricolorul naţional în această şcoală.
         Simpozionul a debutat cu intonarea Imnului Naţional şi cu cuvântul de deschidere al comandantului Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă „General Eremia Grigorescu”, dl. col.prof.univ.dr. Alexandru RIZESCU.
         Domnul dl. col.(r). prof.univ.dr. Alexandru BABOŞ a deschis şirul comunicărilor ştiinţifice cu lucrarea „Consiliul Dirigent şi Sibiul după Marea Unire”. Directorul Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale Sibiu , dl. profesor Alexiu TATU, a prezentat comunicarea intitulată „ 1 Decembrie 1918. Cum era odată – document inedit ” . A fost urmat dl. prof.univ.dr. Paul BRUSANOVSCHI cu referatul ştiinţific „ Mitropolitul Nicolae Bălan de la Sibiu (1920-1955) şi unitatea românilor ” .
          Comandantul Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă „General Eremia Grigorescu”, dl. col.prof.univ.dr. Alexandru RIZESCU, a prezentat comunicarea ştiinţifică cu titlul „ Rolul Armatei Române în procesul realizării idealului naţional privind făurirea şi consolidarea Statului Naţional Unitar Român, ca aspiraţie legitimă de secole ”, aducând în conştiinţa celor prezenţi însemnătatea pentru înfăptuirea unităţi naţionale şi rolul pe care armata României l-a jucat pentru îndeplinirea acestui vis.
          Activitatea s-a bucurat de un real succes şi a demonstrat, încă o dată, faptul că Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă „General Eremia Grigorescu” este mai mult decât o instituţie emblematică a învăţământului militar, fiind o instituţie care respectă trecutul şi pregăteşte viitorul prin transmiterea, către generaţiile tinere, a tradiţiilor şi valorilor de neam şi ţară.
          Simpozionul s-a încheiat pe aceleaşi acorduri cu intonarea Imnului Naţional al României, „ Deşteaptă-te Române” compus de Andrei Mureşanu pe muzica lui Anton Pan.

              LA MULTI ANI ROMANIA!