„SIMPOZION ORGANIZAT CU PRILEJUL SĂRBĂTORIRII
ZILEI ARMATEI ROMÂNIEI”

 
             
25 octombrie 1944 - 25 octombrie 2014, 71 de ani scurşi de la momentul eliberării ultimei brazde de pământ romanesc. Devenită simbol al tuturor bătăliilor şi eroilor neamului, data de 25 octombrie a rămas întipărită în sufletele românilor ca zi în care ţara îşi sărbătoreşte Armata şi pe cei ce au fost sau sunt în slujba ei.
              În cadrul manifestărilor dedicate Zilei Armatei României, Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă „General Eremia Grigorescu” a organizat joi, 22 octombrie 2015 „Ziua Porţilor Deschise ” şi simpozionul cu tema „ 25 octombrie Ziua Armatei României ”. L a acest eveniment a participat personalul şcolii de aplicaţie, Centrului de Instruire pentru Artilerie Terestra si Artilerie Antiaeriana „Ioan Vodă”, Centrului de Limbi Străine al Statului Major al Forţelor Terestre şi copii de la şcolile gimnaziale din comunitatea sibiană care au fost bucuroşi că au putut să petreacă câteva ore alături de artileriştii sibieni.
              Simpozionul a fost deschis de locţiitorul comandantului şcolii, domnul col. Ioan-Ovidiu Foamete.
              În cadrul activităţii, domnul Lt.col. Cristian Drăgulin, şeful cursurilor pentru Artilerie Antiaeriană a prezentat lucrarea „Momente de referinţă ale eroismului armatei române în Primul Război Mondial – Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz”. A urmat domnul Cpt. Alexandru Geangu cu comunicarea „Armata română în luptele pentru eliberarea teritoriului naţional aflat sub ocupaţia horthysto hitleristă 1 septembrie – 25 octombrie 1944”.
              Locţiitorul comandantului şcolii, domnul col. Ioan-Ovidiu Foamete a prezentat expunerea cu titlul „Contribuţia artileriei la acţiunile desfăşurate de armata română pentru eliberarea teritoriului naţional”, reuşind, încă o data, să readucă în conştiinţa participanţilor la activitate, piosul recunoştinţei faptelor de arme ale înaintaşilor noştri.
             În încheiere a simpozionului domnul Cpt. Nicu Afetelor a prezentat întregului auditoriu comunicarea intitulată „Scurt istoric al zilei de 25 octombrie, Ziua Armatei României”. În cadrul evenimentului a fost organizată o expoziţie de certe cu tematică militară.