SIMPOZION -„Unirea de la 24 ianuarie –

împlinirea unui ideal şi cristalizarea unei credinţe de a fi împreună toţi românii”

           Unirea Moldovei şi Ţării Româneşti, realizată la 24 ianuarie 1859 prin dubla alegere ca domn a colonelului Alexandru Ioan Cuza şi desăvârşită la cumpăna anilor 1861-1862, a consemnat realizarea unui pas decisiv spre împlinirea străvechii aspiraţii de unitate a românilor. Acest moment crucial al istoriei naţionale nu a trecut neobservat la Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă „General Eremia Grigorescu” Sibiu. Astfel sărbătorirea „micii uniri” a debutat încă de miercuri 21 ianuarie prin organizarea expoziţiei foto documentare „ Unirea Principatelor Române în imagini ” precum şi a unei expoziţii de carte dedicată Unirii Principatelor Române.
             Manifestările au continuat vineri, 23 ianuarie 2015 cu organizarea, la sediul instituţiei, a simpozionului cu tema „Unirea de la 24 ianuarie – împlinirea unui ideal şi cristalizarea unei credinţe de a fi împreună toţi românii” , activitate care s-a bucurat de prezenţa unor personalităţi de marcă ale instituţiilor universitare şi culturale sibiene.
            Simpozionul a debutat cu intonarea Imnului Naţional „Deşteaptă-te ” române şi cu cuvântul de deschidere al c omandantului Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă „General Eremia Grigorescu”, domnul col. prof. univ. dr. Alexandru RIZESCU.
            A deschis seria comunicatelor ştiinţifice, doamna conf. univ. dr. Valeria SOROŞTINEANU de la Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu cu lucrarea „ Principatele Dunărene şi Diplomaţia Europeană în timpul Războiului Crimei” .
            Domnul prof. dr. Alexiu TATU, directorul Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale Sibiu, a prezentat materialul cu tema „ Unirea Principatelor în documentele britanice”.
            A fost urmat la pupitru de către domnul prof. univ. dr. Paul BRUSANOWSCHI de la Facultatea de Teologie a Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu cu lucrarea „ Biserica şi unitatea neamului”.
            În prezenţa întregului personal al şcolii de aplicaţie a luat cuvântul comandantul Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă „General Eremia Grigorescu”, domnul colonel prof. univ. dr. Alexandru Rizescu, care a prezentat comunicatul cu tema „ Unirea de la 1859 şi consecinţele ei asupra reformări sistemului de învăţământ românesc”
            Simpozionul moment de maxima încărcătură emoţională s-a încheiat cu tradiţionala Horă a Unirii la care au luat parte toţi participanţii.